Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Reactie Omgevingsvisie Doetinchem
Reactie omgevingsvisie Doetinchem

Geschiedenis van onze buurtvereniging

Zelhem

Wassinkbrink

Zelhem wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 801. Hierin wordt Saleheim genoemd als de plek waar een evangelieprediker St. Ludgerus een kapelletje stichtte. Tussen 1450 en 1500 kreeg de Lambertikerk de vorm zoals die vandaag de dag nog is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk verwoest, maar na de oorlog direct weer opgebouwd. De kerk staat bij de markt die vroeger een soort brink vormde.

Op het platteland was ook de ‘marke’ een belangrijke bestuurseenheid. Hierin verenigden zich eigenaars en gebruikers van grond om gezamenlijk hun belangen te behartigen en gemeenschappelijk gronden te beheren. Zo ontstond een markerecht, compleet met een eigen boetestelsel. Zelhem had drie zogenaamde marken:
1. de Zelhemse mark (Heidenhoek, Wassinkbrink, Winkelshoek, zuidelijk deel Oosterwijk);
2. de Halse mark;
3. de Dunsborger (Hattemer) mark (deels liggend in Hengelo G., deels in Zelhem, omvattende het noordelijk deel van de Oosterwijk, de Velswijk, Dunsborg en het Gooi (waaronder Keijenborg)).

In de Franse tijd (1795-1813) ontstond de gemeente Zelhem met buurtschappen waaronder de Wassinkbrink en de Heidenhoek. Natuurlijk kunt u op de website van Oud Zelhem ook veel informatie vinden.

Ontstaan Buurtvereniging Wassinkbrink

Van tijd tot tijd was er in de buurt van het huidige feestterrein wel eens een feestje, in veel gevallen werd dan de buurt uitgenodigd. Zo was er in 1998 weer een feestje, Abraham was dit keer de oorzaak, en kwam in de loop van de avond een gesprek op gang over de gezelligheid en alles wat bij zo’n avond hoort. Jan Eelderink maakte hierbij de opmerking dat het jammer is dat de buurt elkaar alleen maar op dit soort gelegenheden ontmoet. Natuurlijk komen wij elkaar hier en daar tegen, maar op een feest is toch anders. Hierop werd geroepen; ’waarom hebben ze in de Wassinkbrink dan geen buurtvereniging?‘. Jan Eelderink antwoordde: ’Wat houdt je tegen om zoiets op te richten?‘. Het antwoord; ’Als je een aantal personen bij elkaar kunt krijgen, kunnen wij het proberen‘.

Een aantal jaren gaan voorbij maar over een buurtvereniging werd niet gesproken. Tot in 2003 Jan Eelderink vraagt of de toezegging van 1998 voor het oprichten van een buurtvereniging nog geldt? De benodigde personen zijn namelijk beschikbaar. Zo wordt in de tweede helft van 2003 een eerste vergadering belegd in de kantine bij de fam. Eelderink. De personen van het eerste uur: Hans Eelderink, Willy Dierssen, Hennie Buunk, Derk Jan Kuenen en Gerard ter Horst. Na een voorstelronde, enkele waren onbekenden voor elkaar, werd er over de mogelijkheid gesproken een jaarlijks feest te organiseren onder de naam Buurtvereniging Wassinkbrink. Afgesproken werd het gebied te begrenzen tussen de rode / grote beek, Kruisbergseweg, Wassinkbrinkweg en de Doetinchemseweg. Ook een paar adressen aan De Gaarde behoorden bij dit gebied. Hoewel dit de gemeente Doetinchem was, werd voor dat gedeelte een uitzondering gemaakt. Later is 't Broek en de Winkelshoek erbij betrokken. Het uiteindelijke gebied ligt tussen de Kruisbergseweg, Hummeloseweg, Rondweg, Zelhemse/Doetinchemseweg, gedeelte de Gaarde en als laatste de Grote/Rode Beek.

De schouders eronder

Dan komen de vragen; waar, wat, wanneer, hoe, vergunning, kinderen, volwassenen etc. Niet eenvoudig want het moet een succes worden. Pas dan is het voor herhaling vatbaar!
Het aanbod van Hans Eelderink gebruik te maken van hun hallen en terrein werd in dank aangenomen. Na een gezamenlijke schoonmaakbeurt kon op 5 juni 2004 het eerste buurtfeest gehouden worden.
Hieraan voorafgaand heeft Gerard ter Horst alle adressen in het bovengenoemde gebied bezocht en uitgelegd wat de bedoeling was. Per persoon/gezin werd, zonder enige verplichting, een bijdrage gevraagd. De medewerking was geweldig! Meer dan 80 % van alle buurtbewoners deed spontaan mee en uit de reacties bleek dat het buurtfeest voorziet in een soort behoefte. Uit de reacties van vooral wat oudere mensen bleek dat er rond de tweede wereldoorlog ook een buurtvereniging is geweest. Zelfs met een soort buurtlied! Wijlen Bernard Wentink van de Gaarde kende nog de melodie en een aantal regels van dat lied uit z’n hoofd. Door allerlei oorzaken is die buurtvereniging uit elkaar gevallen. Na ruim 50 jaar dus een nieuwe start.

En wat ons betreft blijft de buurtvereniging nu bestaan!
Top